8) Bentsrød - par 5

Utslaget legges mellom fairwaybunkrene. Beste innspillsvinkel er fra venstre side av fairway. Vurder nøye om du vil legge opp andreslaget kort av vannhinderet.

OBS - når roughen mellom hull 8 og hull 9 er kort/klippet er det hvite grensestaker mellom hullene som gjelder for spill på hull 8. Se lokale regler.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | KLUBBEN@LARVIKGOLF.NO