7) Hjelteflata - par 5

Et velplassert utslag mellom bunkrene gir deg valget mellom å gå over eller kort av de t0 kryssende fairwaybunkrene på andreslaget. I alle fall bør andreslaget legges til høyre side av fairway for beste innspill til en tett bunkret to-platå green.


LARVIK GOLFKLUBB | STAVERNSVEIEN 232 (FRITZØE GÅRD) | 3267 LARVIK | TLF: 33 14 01 40 | KLUBBEN@LARVIKGOLF.NO