Logg inn

larvikgolf

Hjem / Nyheter
A+ R A-
torsdag 11. februar 2016 23:22

Årsmøtedokumenter

Publisert i Larvik Golfklubb

Dagsorden og saksdokumenter til årsmøtet 2016 kan du finne - her.

 

Velkommen torsdag 18. februar!

onsdag 20. januar 2016 21:37

Handicaprevisjon gjennomført

Publisert i Larvik Golfklubb

Årsrevisjonen av medlemmers handicap er godkjent av klubbens handicapkomitè.

 

Ved årsrevisjonen ser komiteen  hvert enkelt medlems - de som har Larvik GK som hjemmeklubb - scorearkiv i GolfBox, og gjør en beregning og eventuell handicapjusteringEtter beregningen kan en spiller et nytt justert handicap eller bli stående med det samme handicap som ved sesongslutt 2015. Avhengig av hvor mange handicaptellende runder man har registrert i GolfBox får man enten et EGA handicap eller et EGA turneringshandicap.

 

Enkelt forklart revideres alle dine runder som er registrert i GolfBox. I et regnestykke finner man medianen av alle de registrerte rundene dine. Deretter trekker man fra forventet gjennomsnittlig stablefordscore for den handicapkategori du er i. Differansen brukes for å fastsette ditt handicap. Vær oppmerksom på at den gjennomsnittlige handicapscoren (forventet score) er lavere enn buffersonen.

 

Selve årsrevisjonen er gjennomført og godkjent av klubbens handicapkomité. Alle medlemmer får beskjed om resultatet av årsrevisjonen for sitt handicap i GolfBox. De som har valgt å få meldinger fra GolfBox på e-post, har mottatt en e-post om årsrevisjonen. Det er kun runder registrert i GolfBox som blir tatt med i revisjonen. 

 
33 medlemmer har fått satt handicapet opp med 1 eller 2 poeng fordi de registrerte rundene viser at handicapet er for lavt. 46 medlemmer har fått satt handicapet ned med 1 eller 2 poeng fordi de registrerte rundene viser at handicapet er for høyt. 
347 medlemmer har kun registert tre eller færre runder gjennom sesongen. Disse vil ikke få et såkalt EGA turneringshandicap, men EGA Handicap fordi de ikke har registrert minst fire handicaptellende runder i 2015. Dette vil for de fleste ikke ha noen praktisk betydning da de ikke spiller turneringer hvor det er krav til EGA turneringshandicap. Du som har mistet ditt EGA turneringshandicap får det automatisk tilbake når du har registrert tre handicaptellende runder i 2016.

Revisjonen viser at det i tillegg til turneringsspill er viktig å registrere handicaptellende selskapsrunder for å få et så riktig spillehandicap som mulig. Det er også viktig å registrere flest mulig runder, både i buffersonen og under. Disse kan være utslagsgivende ved neste revisjon. Faktisk kan også runder under buffersonen ha en positiv innvirkning på neste års handicap.

 

Hvis du har spørsmål om revisjonen kontakter du handicapkomiteen.

Det gjelder nye handicapbstemmelser fra 1. januar 2016. Vi kommer tilbake med informasjon om endringene. I mellomtiden kan du se på informasjon på NGFs hjemmesider.

 

Lykke til med golfen i 2016!

Husk å registrere flere selskapsrunder når sesongen starter :-)

 

Og husk at de tidligere mottatte golfkortet og Gobex-kortet også skal benyttes i 2016 - ikke kast de når du rydder opp i golfbag'en.

onsdag 06. januar 2016 22:40

Innkalling årsmøte og generalforsamling

Publisert i Larvik Golfklubb
Styret i Larvik Golfklubb (LGK) innkaller klubbens medlemmer til årsmøte torsdag 18. februar 2016 kl. 1800 i restauranten, Fritzøe Gård Golfbane, Larvik.
 
Registrering av fremmøtte fra kl. 1730.
 
Kl. 1800 – årsmøte Larvik Golfklubb
 
I forlengelsen av årsmøte og før LGBs generalforsamling vil det bli gitt en redegjørelse av den aktuelle situasjonen.
 
Kl. 1900 - ordinær generalforsamling i Larvik Golfbane AS - se info nedenfor.
 
For å ha stemmerett på LGKs årsmøte og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en - 1 - måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
Saker til behandling er omtalt i Larvik Golfklubbs lover § 15.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
6. Behandle forslag og saker (saker innkommet innen tidsfristen 4. februar. 6.2 er inntatt i årsrapport/saker)

6.1) Endringer i LGKs lov som følge av vedtak gjort av Idrettstyret oktober 2015

6.2) Endrig av ordlyden i Samarbeidsavtalen mellom LGB og LGK pkt. D

6.3) Endring av Samarbeidsavtalen mellom LGB og LGK pkt. 6, Gruppe 3

7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta klubbens budsjett
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap
11. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. pkt. 9
d) Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

 
I henhold til LGKs lover § 13 må forslag som skal behandles på klubbens årsmøte være sendt til styret innen 4. februar 2016.
 
Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter til årsmøtet i LGK vil du finne nederst på denne siden som vedlegg fra torsdag 11. februar. Informasjon om saksdokumentene ble sendt som nyhetsbrev til medlemmene samme dag.
Ønskes saksdokumentene oversendt per post, vennligst gi beskjed til administrasjonen på tlf. 33 14 01 40 eller per e-post til klubben(a)larvikgolf.no.
 
Protokoll fra årsmøtet 2015 kan du laste ned - her.
 

 
Styret i Larvik Golfbane AS (LGB) innkaller selskapets aksjonærer til ordinære generalforsamling torsdag 18. februar 2016 i restauranten, Fritzøe Gård Golfbane, Larvik. Generalforsamlingen vil finne sted umiddelbart etter LGKs årsmøte.
 
På generalforsamlingen har hver A-aksje 1 stemme. Aksjonær kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Fullmaktsskjema vil følge saksdokumentene.
I henhold til LGBs vedtekter (se vedlegg nederst på denne siden) og aksjeloven må forslag som skal behandles på generalforsamlingen være innlevert til styret v/leder innen 4. februar 2016.
 
Innkallingen og saksdokumenter til generalforsamlingen i LGB ble sendt selskapets aksjonærer per e-post 11. februar 2016. Om du ikke har mottatt din kopi, meld fra på e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen .
 
Vi ber aksjonærene bringe med seg sin kopi av dokumentene til generalforsamlingen.
 
tirsdag 15. desember 2015 20:37

Årsavgifter 2016

Publisert i Larvik Golfbane Skrevet av Administrator

Årsavgiften i Larvik består av ulike elementer. Klubbkontingenten fastsettes av klubbens (LGK) årsmøte. Styret i Larvik Golfbane AS (LGB) fastsetter den årlige spille- og administrasjonsavgiften.

 

Årsmøtet 18. februar 2016 fastsetter klubbkontingenten for 2016. Den har de siste årene vært på kr. 650,- for voksne.

Klubbkontingenten i LGK inkl. også kontingenten til Norges Golfforbund. Golftinget i 2015 fastsatte denne avgiften for 2016 og 2017 til kr. 335,- per medlemskap 20 år og eldre i kalenderåret.

Enkelte klubber oppgir sin årsavgift ekskl. medlemskontingenten til NGF. 

 

Anlegget har i flere år hatt en meget anstrengt økonomi og drevet for kreditors regning. Ulike tiltak gjøres ved årsskiftet 2015/2016 for å rette på dette, bl.a. ved styrking av egenkapitalen. Hovedkreditoren - Fritzøe Gård Golfbane - bidrar på flere måter, bl.a. ved å redusere baneleien for 2015. Klubbens medlemmer - enkelte medlemskategorier - bidrar med en ekstra spilleavgift i 2016. Medlemmer i de kategoriene som får en ekstra spilleavgift for 2016 vil motta en greenfeebillett for spill av en 18-hullsrunde på seasidebanen i 2016 som kan benyttes etter fritt valg.

 

Årsavgifter 2016, inkl. klubbkontingenten (med forbehold om årsmøtets vedtak 18. februar 2016)

Kategori

 

Totalt

Ekstra spilleavgift i 2016****

Endring vs. 2015

1A

Aksjonær

8 990,-

590,-

+ 840,-

1B

Spillerett

9 990,-

590,-

+ 790,-

2

Uten spillerett *

3 350,-

300,-

+ 450,-

Honnør

70 år og eldre **

7 440,-

590,-

+ 840,-

Hverdag

Hverdag **

7 440,-

590,-

+ 840,-

J1

Junior tom 11 år

1 750,-

-

+ 50,-

J2

Junior 12 - 19 år

3 500,-

-

+ 200,-

Ungsenior

20 - 25 år

5 650,-

-

+ 250,-

Greenfee

Greenfee ***

1 490,-

500,-

+ 500,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hcp-kort, fritt spill korthullsbanen og rabattert greenfee  seasidebanen (18 hullsbanen). Bestiller starttid linje med gjestespillere.

** Fritt spill på korthullsbanen, fritt spill med start før kl. 14.00 på hverdager på seasidebanen (18 hullsbanen) og rabattert greenfee forøvrig.

*** Betaler den til enhver tid greenfee for spill på både seasidebanen og på korthullsbanen. Tilbys spillere 20 - 35 år. Bestiller starttid på linje med gjestespillere.

**** De medlemmer som får en ekstra spilleavgift i 2016 vil motta en greenfeebillett for en 18-hullsrunde på seasidebanen i 2016.

 

Familiemedlemskap - med to voksne betalende (aksjonær og/eller spillerett) vil barn tom 25 år få 50 % rabatt på medlemskapet.

 

For å spillerett  seasidebanen (18 hullsbanen) du være medlem i Larvik Golfklubb (LGK) med kategori 1B, Honnør, Hverdag, junior, ungsenior eller være aksjonær i LGB

 

Fra 2012-sesongen er kravet til å kjøpe aksje i baneselskapet Larvik Golfbane AS (LGB) for å oppnå full spillerett fjernet.

 

Det betales ingen innmeldingsavgift.

Faktureringen av årsavgifter 2016 vil skje etter årsmøtet i februar. Informasjon om vår gunstig ratebetaling av årsavgiften kan du lese mer om i februar.

 
Ønsker du å melde deg inn eller ønsker mer informasjon? Send e-post til  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen , ring oss på 33 14 01 40 eller send faks på 33 14 01 49.

 

Eventuell utmelding av klubben/skifte av kontingentkategori må skje skriftlig innen 31. desember i året før aktuelle kontingentåret. Hvis ikke, vil medlemmet bli ansett som medlem i samme kontingent-/avgiftsgruppe i det aktuelle kontingentåret.

Slike endringer kan sendes på e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen , på telefaks til 33 14 01 49, eller per post til Larvik Golfklubb, Fritzøe Gård, 3267 Larvik.

mandag 07. desember 2015 21:40

Julesalg

Publisert i Larvik Golfbane Skrevet av Administrator

 

Shop'en kan tilby de beste julegavene for han, henne, barna, kjæresten, kollegaen og alle andre - eller til deg selv!

 

Julebutikken er åpen

  • lørdag 12. kl. 1200 - 1600
  • søndag 13. kl. 1200 - 1600
  • lørdag 19. kl. 1200 - 1600
  • søndag 20. kl. 1200 - 1600

 

Velkommen!

torsdag 26. november 2015 20:40

Kjøp medlemsfordeler 2016

Publisert i Larvik Golfbane Skrevet av Administrator

De første 15 som kjøper en pakke og betaler for bestillingen er med trekning av en wedge!

Informasjon og kjøpsblankett finner du - her.

 

Når du har fylt ut blanketten med din bestilling og dine data og trykker på send, vil du få opplysninger om til hvilket kontonummer du skal innbetale dine kjøp.

Side 1 av 29

Del artikkelen med andre!

FacebookTwitter

Våre hullsponsorer